Palliatieve Zorg  thumbnail

Palliatieve Zorg

Published Apr 26, 24
3 min read

Huisartsen zijn afhankelijk van wat de markt aanbiedt (dag van de palliatieve zorg 2022). En de markt is voor de huisarts lastig en ondoorzichtig. dag van de palliatieve zorg 2022. Commerciële leveranciers zijn gericht op het maximaliseren van hun aandeelhouderswaarde. Huisartsen daarentegen zijn zelden zakelijk ingesteld en onderhandelen is meestal niet hun sterkste punt. dag van de palliatieve zorg 2022. Medichain vervult, als partner van huisartsen, intussen binnen de commerciële markt dezelfde ‘luis in de pels’ functie als de VPH op bestuurlijk niveau vervultBinnen onze gelederen hebben wij een professionele inkoper met uitstekende onderhandelingsvaardigheden tot onze beschikking en verder dataspecialisten die prijzen vergelijken en bewaken en deskundigen op ICT gebied - dag van de palliatieve zorg 2022. De huisarts binnen ons team zorgt samen met de huisartsadviesraad ervoor dat het belang van de huisartsen voorop blijft staan. dag van de palliatieve zorg 2022. Met dit team zijn wij bij uitstek in staat om de best practice oplossingen voor huisartsen uit te zoeken en aan te bieden

Huisartsen moeten er op kunnen vertrouwen dat de best practice oplossingen door een eigen belangenorganisatie is onderzocht (dag van de palliatieve zorg 2022). Het maakt niet uit of het nu bijvoorbeeld gaat om diagnostische apparatuur of om een betrouwbare oplossing voor telefonie (dag van de palliatieve zorg 2022). We gaan op zoek naar de kwalitatief beste partij en proberen daar gunstige afspraken mee te makenWij kunnen dit alleen op een betrouwbare manier doen als we onafhankelijk blijven - dag van de palliatieve zorg 2022. Wij willen huisartsen tonen dat ze bij ons aan het goede adres zijn, door de juiste dingen te doen - dag van de palliatieve zorg 2022. Lukt dat altijd? Nee, ook wij zullen steeds bepaalde keuzes van tijd tot tijd moeten bijstellen (dag van de palliatieve zorg 2022). Vergelijk onze best practices met de NHG standaarden; ook die moeten na verloop van tijd worden herzien

Verbeteren Van De Palliatieve Zorg

•Bob van Heukelom, huisarts n.p (dag van de palliatieve zorg 2022)., oprichter van Medichain - dag van de palliatieve zorg 2022. 33Dit artikel verscheen eerder in januari 2015 in De Correspondent maar geeft scherp aan wat er kan gebeuren als professionals moeten werken binnen het huidige zorgsysteem. Daarom heeft MedZ dit artikel overgenomen. dag van de palliatieve zorg 2022. Hoe het zorgsysteem mijn werkVijfhonderd huisartsen weigerden een nieuw contract met de zorgverzekeraar te tekenen

Voor Masja Schakenbos, jeugdpsychologe, was de maat vol. Ze heeft haar baan opgezegd. In deze gastbijdrage legt ze uit waarom. Tekst: Masja Schakenbos‘Ik kap ermee. De maat is vol - dag van de palliatieve zorg 2022. Ik doe het niet meer. Er is voor mij een grens bereikt. dag van de palliatieve zorg 2022. Ik kan mijn vak niet meer naar eer en geweten uitoefenenEn dat, zo concludeerde ik, lukt zo niet meer - dag van de palliatieve zorg 2022. Waarom niet? Het bieden van ‘goede zorg’ aan gezinnen met complexe, meervoudige problematiek is niet eenvoudig. dag van de palliatieve zorg 2022. Om dit te kunnen doen dient aan een aantal basisvoorwaarden te worden voldaan (dag van de palliatieve zorg 2022). Denk aan: • management met een inhoudelijk visie;34• tijd en ruimte voor intercollegiale reflec-tie en uitwisseling; • continuïteit in het zorgaanbod, de medewerkers en het beleid; • gekwalificeerd personeel dat voldoende bijscholing ontvangt; • en natuurlijk voldoende tijd om goed te kunnen kijken en luisteren naar de klachten en de hulpvraag van de betreffende persoon

Latest Posts

Palliatieve Zorg

Published May 06, 24
4 min read

Verpleegkundig Specialist Palliatieve Zorg

Published May 02, 24
6 min read

Opleiding Palliatieve Zorg Zorgkundige

Published May 01, 24
7 min read